Dashboard land-art project

Land-Art project

Op het terrein van Winery & Herbs is een paar jaar terug een druivenlabyrint gerealiseerd. Het idee is om de 113 tanden rondom het labyrint als denkbeeldige geometrische lijnen de regio in te trekken. De lijnen kruisen een locatie met een verhaal. De verhalen van toen, nu en morgen. Met dit concept kan de toerist verleid worden om naar Meierijstad en omstreken te komen om de verhalen van toen en de schoonheid van nu te ervaren. Hierdoor wordt de regio een trekpleister en creëert men stimulans voor de verdere ontwikkeling van de toeristische aantrekkingskracht en behoud van erfgoed. Daarnaast wordt de regio hierdoor onderscheidend en sterker verbonden met haar bewoners, ondernemers, instanties en overheden.

groene woud

Groene Woud

Het labyrint in Het Groene Woud is opgezet als driedimensionale ruimte. De lijnen die de grenzen aangeven in het originele ontwerp van Chartres zijn hierin het basispatroon voor het planten van druivenstruiken. Zij vormen als het ware de (11) ‘gangen’ van het labyrint die hun geometrie danken aan het origineel. Het centrum is vertaald naar een terras.

Er is verder een nieuwe symboliek toegevoegd: met het oog op de poort naar de natuur van “Het Groene Woud”, is er één specifiek getal gebruikt om de nieuwe afmetingen te bepalen. Dit is het getal phi (1,61803399 meter), dat wereldwijd geassocieerd wordt met de ‘gouden ratio’ of gulden snede. In de natuur wordt de gulden verhouding overal teruggevonden, bijvoorbeeld in de verdeling van bloembladen, de opbouw van een slakkenhuis etc..

Geometrie

Het labyrint van Chartres bezit aan de buitenrand 113 'tanden'.
Het Druivenlabyrint is weliswaar gerealiseerd, maar de
buitenrand (de 113 tanden) ontbreekt nog.

Met het project “Verhalen verbinden Het Groene Woud”, gaan
we zowel betekenis / een functie geven aan deze 113 tanden, als
aan de ingang van het labyrint bij “Winery & Herbs”. Daarmee
hebben we 114 ‘punten’ waaraan we invulling gaan geven.

Verhaal aanleveren (verhalenjagen)

het digitale platform is nog in ontwikkeling, wat het aanleveren van verhalen nog niet mogelijk maakt direct op de interactieve kaart.
Klik hieronder om via ons formulier uw verhaal aan te melden.

Kunst en verbindende verhalen

Met een kunstenaar zijn de mogelijkheden hiervoor onderzocht. Daaruit is het concept ontstaan dat als je uit het labyrint komt, je weer in contact met de samenleving wil komen. Om de verbinding en het contact met de omgeving te versterken, willen we de 113 tanden van het Druivenlabyrint als denkbeeldige lijnen over een afstand van 10 – 15 km Het Groene Woud intrekken en die koppelen aan de omgeving. De verhaal locaties bevatten een 'kenmerkend verhaal’, die toeristisch-recreatieve potenties bieden.
Dit verhaal wordt op de betreffende plek door de lokale bevolking verteld en in stand gehouden. Hier vindt de verbinding met de samenleving plaats. Wat bindt ons in Het Groene Woud? Wat bindt een boer met een fotograaf, een data specialist of een willekeurige bewoner? De verhalen!

De bedoelde verhalen kunnen uit het verleden, heden of toekomst zijn. Deze verhalen worden opgehaald door en bij de inwoners in Het Groene Woud. Hiervoor worden lokale organisaties benaderd, maar ook langs digitale weg gaan we verhalen ophalen bij inwoners van het gebied.
Op het web creëren we daarnaast een omgeving waarop iedereen lokale verhalen kan aanleveren, dit noemen we verhalenjagen.
Een jury maakt uiteindelijk een keuze uit de verhalen. Belangrijk criterium is daarbij dat de verhalen te verbeelden zijn of al verbeeld zijn in het landschap.
Cruciaal is dat er bij ieder beeld/verhaal organisaties (bijv. verenigingen) of mensen betrokken zijn, die zich verantwoordelijk voelen voor het ontstaan én het behoud van het beeld of de plek.
Op een aantal van de locaties wordt onderzocht of er een kunstwerk in de vorm van Land Art gerealiseerd kan worden.

Interactieve Verhalen Kaart Land-Art project

Deze kaart laat op een interactieve manier de verzamelde verhalen zien. Daarnaast zal er in de nabije toekomst de mogelijkheid worden toegevoegd om met behulp van deze kaart zelf verhalen aan te leveren

© Winery & Herbs  & Het VerhAal